JAMA KOTREDEŽ - ALEKSANDROV ROV

Od leta 1900 do 1904 so v beli talnini izkopali 1613 m dolg Kotredeški rov iz Toplic do Potoške vasi, kjer so izdelali tudi Strojni jašek. Za odkopavanje premoga v območju pod Kotredeškim rovom je bil najprej izdelan Aleksandrov rov, v letu 1924 pa zgrajen še Grofovski jašek oz. cinkarniški jašek, kasneje imenovan Kotredeški jašek. Izdelan je bil med površino na nivoju +268 m in globino 4. obzorja (kota + 28 m nmv.).

aleks apl
Vodstvo jame Kotredež ob izhodu iz Aleksandrovega rova (z leve: Jeglič Sergej, Malovrh Franjo, Špan Franjo)

V jami Kotredež se je med Kotredeškim rovom in smernim hodnikom na 3. obzorju odkopavalo s prečno odkopno metodo od spodaj navzgor z višino odkopov 3,2 m. Pridobljeni premog se je odvažalo po Grofovskem oz Kotredeškem jašku na površino, na koto +268 m. Odkope se je sproti zasipavalo s polnim splavnim zasipom. Slojišče je bilo po vertikali razdeljeno v odkopna obzorja višine 60 m in po horizontali v smerne dolžine po cca. 200 m. Smerni izvozni hodnik na 4. obzorju so prvotno izkopali v krovnini, ki je bil pod velikim hribinskim pritiskom. Po obširnih raziskavah z raziskovalnim vrtanjem o oddaljenosti dolomita od premogovega sloja so se odločili med leti 1950 in 1953 za preložitev smernega hodnika v talnino sloja. Ker prvotno Grofovski jašek še ni bil dokončan do 4. obzorja, se je moralo transport premoga s 4. obzorja izvajati po transportnem vpadniku na 3. obzorje. Iz jame Kotredež se je takrat premog odvažalo v vozičkih do presipnih jaškov, naprej pa po smernem hodniku na 3. obzorju z vlaki z bencinskimi lokomotivami do Grofovskega jaška. Po tem jašku se je dvigalo premog na koto Aleksandrovega rova, to je na koto +268 m ter prevažalo dalje na novo, sodobno mokromehansko separacijo v Toplicah.

Konec stavke leta 1934

Praznik slovenskih rudarjev se praznuje v spomin na stavko, ki se je 3. Julija 1934 začela v Zagorju, v jami Kotredež. Zagorski rudarji so se takrat prvi uprli bogatim lastnikom, ki so jim rezali vsak dan tanjši vsakdanji kruh. Sklenili so, da bodo z gladovno stavko odpovedali pokorščino in bodo v jami brez hrane in okrepčil vztrajali vse do preklica sprejetih odločitev o znižanju plač in do izboljšanja slabih življenjskih razmer. Stavka se je hitro razširila tudi v druge jame v Zasavju in dejavnosti, povezane z rudarstvom. Takrat je v jamah ostalo 2500 rudarjev, stavkalo pa je še več drugih delavcev….
Po 72 urah gladovne stavke so rudarji prišli iz jame po Aleksandrovem rovu.

 

Čiščenje vozičkov na separaciji

Na rudniku so bile zaposlene tudi ženske, ki so opravljale različna, fizično manj zahtevna dela od čiščenja vozičkov do lažjih opravil tudi v jami.

Rudarsko industrijsko in stanovanjsko naselje Toplice

Okrog vhodov v jamo je zraslo rudarsko, industrijsko in stanovanjsko naselje Toplice, ki je bilo natrpano z objekti, kot je stanovanjska stavba POD URO, stanovanjska vila, v kateri so prebivale družine vodilnih na rudnika, osnovno šolo, bratovsko skladnico,…