Multimedijska projekcija

Sestavni del ogleda Rudarskega muzeja je tudi 20 - minutna multimedijska projekcija, ki obravnava naslednje teme:

- začetki rudarjenja
- vpliv železnice
- zagorska industrija v dveh stoletjih
- pridobivalni prostor rudnikov v Zagorski dolini
- rudarjeva oprema
- delovni dan rudarja
- metode odkopavanja premoga
- separacija
- zunanji obrati
- stanovanjske kolonije
- itd.