Simulacija podzemnih prostorov

Ker so vse jame v zagorski dolini že zaprte in zasute, smo izdelali simulacijo rudniških podzemnih prostorov. Obiskovalci lahko doživijo podobne občutke, kot so jih doživeli rudarji, ko so se spustili globoko pod zemeljsko površje. Od blizu lahko vidijo:

- podporje jamskih prog (leseno in kovinsko podporje)
- jamski transport
- križišče prog
- različne vrste odkopnega podporja
- itd.